bannar

معلومات عن الراوي

الأسم : سليمان بن مهران
الشهرة : سليمان بن مهران الأعمش , الكنيه: أبو محمد
النسب : الكاهلي, الأسدي, الكوفي
الرتبة : ثقة حافظ
عاش في : واسط, الكوفة, مكة
مولي : مولى بني كاهل
الأسم الرتبة
أبان بن تغلب

صدوق حسن الحديث

أبو بكر بن عياش بن سالم

صدوق حسن الحديث

أحمد بن بشير

صدوق حسن الحديث

أحمد بن عبد الملك بن واقد

ثقة

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إ...

ثقة حافظ فقيه حجة

أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن م...

ثقة

أيوب بن جابر بن سيار بن طلق

ضعيف الحديث

أيوب بن واقد

متروك الحديث

إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن

ثقة

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن...

ثقة حجة

إبراهيم بن سليمان بن رزين

ثقة

إبراهيم بن طهمان بن شعبة

ثقة

إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ب...

ثقة

إبراهيم بن عثمان بن المخارق

متروك الحديث

إبراهيم بن عيينة بن ميمون

متروك الحديث

إبراهيم بن محمد بن سمعان

متروك الحديث

إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خا...

إمام ثقة حافظ

إبراهيم بن مهاجر بن جابر

مقبول

إبراهيم بن ميمون

ثقة

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو...

ثقة

إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن

ثقة

إسحاق بن إبراهيم بن سعيد

مقبول

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن م...

ثقة حافظ إمام

إسحاق بن الربيع

صدوق حسن الحديث

إسحاق بن يوسف بن مرداس

ثقة مأمون

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق

ثقة

إسماعيل بن إبراهيم

ضعيف الحديث

إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار

صدوق حسن الحديث

إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان

صدوق حسن الحديث

إسماعيل بن خليفة

ضعيف رافضي سيء الحفظ

إسماعيل بن زكريا بن مرة

صدوق حسن الحديث

إسماعيل بن مسلم

ثقة

إسماعيل بن مسلم

منكر الحديث

جراح بن الضحاك بن قيس

صدوق حسن الحديث

جراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمحة بن سف...

صدوق يهم

حارث بن عمير

ثقة

حسن بن حي بن صالح بن مسلم بن حيان بن شفي...

ثقة

حسن بن عمارة بن المضرب

متروك الحديث

حسن بن عياش بن سالم

ثقة

حسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان

صدوق حسن الحديث

حسين بن عياش بن حازم

ثقة

حسين بن محمد بن أيوب

ثقة

حسين بن واقد

صدوق حسن الحديث

حكم بن عتيبة

ثقة ثبت

حكم بن فضيل

صدوق حسن الحديث

ربيع بن بدر بن عمرو بن جراد

متروك الحديث

ربيع بن حبيب بن الملاح

منكر الحديث

ربيع بن صبيح

صدوق سيء الحفظ

ضحاك بن مزاحم

ثقة

فضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم

ثقة ثبت

فضل بن موسى

ثقة ثبت ربما أغرب

قاسم بن بهرام

ثقة

قاسم بن مالك

ثقة

قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن...

ثقة

مغيرة بن مسلم

صدوق حسن الحديث

مفضل بن صالح

متروك الحديث

مفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة بن مزيد ب...

ثقة

مفضل بن مهلهل

ثقة ثبت نبيل عابد

نضر بن إسماعيل بن حازم

مقبول

نعمان بن ثابت بن زوطى

فقيه مشهور مؤسس المذهب الحنفي

وليد بن القاسم بن الوليد

صدوق حسن الحديث

وليد بن مسلم

ثقة

برد بن سنان

صدوق رمي بالقدر

بشر بن سالم بن المسيب

متروك الحديث

بكر بن خنيس

ضعيف الحديث

تليد بن سليمان

منكر الحديث

ثابت بن محمد

صدوق حسن الحديث

جابر بن الحر

مقبول

جابر بن نوح بن جابر

ضعيف الحديث

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع

ثقة

جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن هلا...

ثقة

جعفر بن الحارث بن جميع بن عمرو

صدوق كثير الخطأ

جعفر بن حيان

ثقة

جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث بن ع...

ثقة

جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة

ضعيف الحديث

حبان بن علي

ضعيف الحديث

حجاج بن ميسرة

ثقة حافظ

حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل...

صدوق كثير الخطأ والتدليس

حجاج بن فرافصة

صدوق يهم

حرب بن شداد

ثقة

حسان بن إبراهيم بن عبد الله

صدوق حسن الحديث

حصين بن عبد الرحمن

ثقة متقن

حصين بن عمر

متروك متهم بالكذب

حفص بن عمران بن وسام

مجهول الحال

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن...

ثقة

حماد بن مسلم

صدوق كثير الخطأ والوهم, ورمي بالإرجاء

حماد بن أسامة بن زيد

ثقة ثبت

حماد بن سلمة بن دينار

تغير حفظه قليلا بآخره, ثقة عابد

حماد بن شعيب

ضعيف الحديث

حمزة بن حبيب بن عمارة

ثقة

حميد بن حماد بن خوار

مقبول

حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن

ثقة

خالد بن زيد بن أبي عمران

صدوق حسن الحديث

خالد بن مهران

ثقة

خلاد بن يحيى بن صفوان

صدوق حسن الحديث

داود بن دينار بن عذافر

ثقة متقن

داود بن الزبرقان

متروك الحديث

داود بن نصير بن زياد

ثقة

روح بن المسيب

صدوق حسن الحديث

زائدة بن قدامة

ثقة ثبت

زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن...

ثقة ثبت

زهير بن حرب بن شداد

ثقة ثبت

زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير...

ثقة ثبت

زياد بن خيثمة

ثقة

زياد بن عبد الله بن الطفيل

صدوق حسن الحديث

زيد بن زيد

ثقة

زيد بن أسلم

ثقة

زيد بن حبان

ضعيف الحديث

سعد

صدوق حسن الحديث

سعيد بن مهران

ثقة حافظ

سعيد بن بشير

ضعيف الحديث

سعيد بن زكريا

صدوق حسن الحديث

سعيد بن سنان

ثقة

سعيد بن عامر

ثقة

سعيد بن محمد

ضعيف الحديث

سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب بن موهبة ب...

ثقة

سعيد بن مسلم بن بانك

ثقة

سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مر...

ضعيف الحديث

سعيد بن يحيى بن صالح

ثقة

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب ب...

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

سفيان بن عيينة بن ميمون

ثقة حافظ حجة

سلام بن سعد

ثقة

سلام بن سلم

متروك الحديث

سلام بن سليم

ثقة متقن

سلمة بن الفضل

صدوق كثير الخطأ

سليمان بن أرقم

متروك الحديث

سليمان بن حرب بن بجيل

ثقة إمام حافظ

سليمان بن حيان

صدوق حسن الحديث

سليمان بن داود بن الجارود

ثقة حافظ غلط في أحاديث

سليمان بن طرخان

ثقة

سليمان بن قرم بن معاذ

ضعيف غال في التشيع

سنان بن قيس

مقبول

سهيل بن مهران

ضعيف الحديث

سهيل بن ذكوان

ثقة

سيف بن محمد بن أحمد

متهم بالوضع

شجاع بن الوليد بن قيس

ثقة

شجاع بن مخلد

ثقة

شريك بن عبد الله بن الحارث بن شريك بن عب...

صدوق سيء الحفظ يخطئ كثيرا

شريك بن عبد الله بن أبي نمر

صدوق يخطئ

شعبة بن الحجاج بن الورد

ثقة حافظ متقن عابد

شعيب بن خالد

صدوق حسن الحديث

شيبان بن عبد الرحمن

ثقة

شيبان بن فروخ

صدوق حسن الحديث

صالح بن عمر

ثقة

صالح بن موسى بن عبيد الله بن إسحاق بن طل...

متروك الحديث

صدقة بن أبي عمران

صدوق حسن الحديث

طلحة بن زيد

متروك الحديث

عاصم بن بهدلة

صدوق حسن الحديث

عباد بن كثير بن قيس

ضعيف الحديث

عباس بن محمد بن حاتم بن واقد

ثقة حافظ

عبثر بن القاسم

ثقة

عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر

ثقة

عبد الحميد بن الحسن

مقبول

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن إسحاق

صدوق حسن الحديث

عبد الرحمن بن حماد بن شعيث

صدوق حسن الحديث

عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن

ثقة

عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف...

ثقة

عبد الرحمن بن رافع

ضعيف الحديث

عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون

صدوق يخطئ

عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد ال...

صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد

ثقة مأمون

عبد الرحمن بن محمد بن زياد

ثقة

عبد الرحمن بن مغراء بن عياض بن الحارث بن...

صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن

ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث

عبد الرزاق بن همام بن نافع

ثقة حافظ

عبد السلام بن حرب بن سلم

ثقة

عبد العزيز بن ربيعة

مقبول

عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب...

ضعيف الحديث

عبد العزيز بن مسلم

ثقة

عبد الغفار بن القاسم بن قيس

متروك الحديث

عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن...

ثقة حجة

عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن حجية

صدوق حسن الحديث

عبد الله بن المبارك بن واضح

ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير

عبد الله بن بشر بن النبهان

صدوق حسن الحديث

عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع

ثقة

عبد الله بن عبد القدوس

ضعيف الحديث

عبد الله بن عبيد الله بن زهير بن عبد الل...

ثقة

عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح...

ثقة

عبد الله بن فروخ

مقبول

عبد الله بن معاوية بن قطاف

ثقة

عبد الله بن نمير

ثقة صاحب حديث من أهل السنة

عبد الملك بن حميد بن أبي غنية

ثقة

عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر

ثقة

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

ثقة

عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد ال...

ثقة

عبد الواحد بن زياد

ثقة

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان

ثقة ثبت

عبدة بن سليمان

ثقة ثبت

عبد ربه بن نافع

ثقة

عبيد بن القاسم

وضاع

عبيد الله بن زحر

صدوق يخطئ

عبيد الله بن سعيد

مجهول

عبيد الله بن سعيد بن مسلم

ضعيف الحديث

عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد

ثقة

عبيد الله بن موسى بن باذام

ثقة يتشيع

عبيدة بن حميد بن صهيب

صدوق يخطئ

عثام بن علي بن هجير بن بجير بن زرعة

ثقة

عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خوا...

وله أوهام, ثقة حافظ شهير

عدي بن الفضل

متروك الحديث

عطاء بن مسلم

مقبول

عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد

ثقة

عقبة بن علقمة بن حديج

صدوق حسن الحديث

عكرمة بن إبراهيم

ضعيف الحديث

علي بن الحكم

ثقة

علي بن صالح

صدوق حسن الحديث

علي بن عابس

ضعيف الحديث

علي بن غراب

صدوق وكان يدلس ويتشيع

علي بن مسهر بن علي بن عمير بن عاصم بن عب...

ثقة

علي بن هاشم بن البريد

صدوق يتشيع

عمار بن رزيق

ثقة

عمار بن سيف

ضعيف الحديث

عمار بن محمد

ثقة

عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية

ثقة

عمر بن سعد بن عبيد

ثقة

عمر بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب بن...

ثقة

عمر بن عبد الرحمن بن قيس

ثقة

عمر بن عبيد بن أبي أمية

ثقة

عمر بن علي بن عطاء بن مقدم

ثقة وكان يدلس كثيرا

عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن...

ثقة

عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن يسار

مقبول

عمرو بن أبي قيس

صدوق حسن الحديث

عمرو بن ثابت بن هرمز

ضعيف رمي بالرفض

عمرو بن جابر

متروك الحديث

عمرو بن عبد الله بن عبيد

ثقة مكثر

عمرو بن عبيد بن باب

متروك الحديث

عمرو بن قيس

ثقة متقن

عمرو بن محمد

ثقة

عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن...

ثقة

عيسى بن ماهان بن إسماعيل

مقبول

عيسى بن يونس بن عمرو بن عبد الله

ثقة مأمون

غالب بن خطاف

ثقة

فرات بن سليمان

ثقة

فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر

ثقة إمام ثبت مأمون

قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة ب...

ثقة

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو...

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

قران بن تمام

ثقة

قطبة بن عبد العزيز بن سياه

ثقة

قيس بن الربيع

صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه

مالك بن سعير بن الخمس

صدوق حسن الحديث

مالك بن مغول بن عاصم بن مالك بن غزية بن...

ثقة ثبت

مبشر بن عبيد بن الحجاج بن أرطاة

متروك الحديث

محاضر بن المورع

صدوق حسن الحديث

محمد بن عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن ب...

ثقة

محمد بن أنس

صدوق حسن الحديث

محمد بن إبراهيم بن أبي عدي

ثقة

محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي

ثقة

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع...

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار

صدوق مدلس

محمد بن الحسن بن الحسن

متروك الحديث

محمد بن العلاء بن كريب

ثقة حافظ

محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد

متهم بالكذب

محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار بن رد...

ثقة حافظ

محمد بن جابر بن سيار بن طلق

ضعيف الحديث

محمد بن جحادة

ثقة

محمد بن حميد

ثقة

محمد بن خازم

ثقة

محمد بن راشد

ثقة

محمد بن ربيعة بن سمير بن الحارث بن ربيعة...

صدوق حسن الحديث

محمد بن صبيح بن السماك

صدوق حسن الحديث

محمد بن طلحة بن مصرف

صدوق له أوهام

محمد بن عبد الأعلى

ثقة

محمد بن عبد الرحمن

كذاب

محمد بن عبد الرحمن

صدوق يهم

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث...

ثقة فقيه فاضل

محمد بن عبد الله بن علاثة بن مالك بن عمر...

صدوق يخطئ

محمد بن عبد الله بن نمير

ثقة حافظ

محمد بن عبيد بن عبد الرحمن

ثقة يحفظ

محمد بن عبيد الله بن يزيد

ثقة

محمد بن عبيد الله بن ميسرة

متروك الحديث

محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية بن خلف

ضعيف الحديث

محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير

صدوق عارف رمي بالتشيع

محمد بن كثير

ثقة

محمد بن كثير بن أبي عطاء

مقبول

محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد ال...

ثقة

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاش...

كذاب

محمد بن مسلم بن المثنى

ثقة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن...

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

محمد بن ميمون

ثقة

محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن عائذ ب...

ثقة

محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان

ثقة

مروان بن جناح

صدوق حسن الحديث

مروان بن سالم

متروك الحديث

مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خا...

ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ

مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث

ثقة ثبت

مسعود بن سعد

ثقة

مسلم بن إبراهيم

ثقة مأمون

مسلمة بن علي بن خلف

متروك الحديث

مسهر بن عبد الملك بن سلع

مقبول

مصعب بن المقدام

صدوق حسن الحديث

مطرف بن طريف

ثقة ثبت

معاوية بن سلمة بن سليمان

ثقة

معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن...

صدوق حسن الحديث

معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب

ثقة

معاوية بن هشام

صدوق له أوهام

معروف بن واصل بن أسيد بن مالك

ثقة

معقل بن عبيد الله

صدوق حسن الحديث

معلى بن هلال بن سويد

كذاب

معمر بن راشد

ثقة ثبت فاضل

معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود

ثقة

عمرو بن علي

متروك الحديث

منصور بن حازم

صدوق رمي بالتشيع

منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة بن...

ثقة ثبت

موسى بن أعين

ثقة

موسى بن إسماعيل

ثقة ثبت

موسى بن جبير

صدوق حسن الحديث

نهشل بن سعيد بن وردان

متروك الحديث

نوح بن مابنة

كذاب

هارون بن سعد

صدوق رمي بالرفض ويقال : رجع عنه

هدبة بن خالد بن الأسود بن هدبة

ثقة

هريم بن سفيان

ثقة

هشام بن سنبر

ثقة ثبت وقد رمي بالقدر

هشام بن عبد الملك

ثقة ثبت

هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي

ورقاء بن عمر بن كليب

ثقة

وضاح بن عبد الله

ثقة ثبت

وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى بن فرس بن...

ثقة حافظ إمام

وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله ب...

ثقة

يحيى بن زيد

متروك الحديث

يحيى بن يحيى

ضعيف الحديث

يحيى بن أيوب

صدوق حسن الحديث

يحيى بن العلاء

متهم بالوضع, متروك الحديث

يحيى بن المهلب

ثقة

يحيى بن زكريا بن خالد بن ميمون بن فيروز

ثقة متقن

يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن...

ثقة

يحيى بن سعيد بن فروخ

ثقة متقن حافظ إمام قدوة

يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية

ثقة

يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن

ضعيف الحديث

يحيى بن يعلى

ضعيف الحديث

يحيى بن يعلى بن حرملة

ثقة

يحيى بن اليمان

صدوق يخطئ

يزيد بن زريع بن يزيد

ثقة ثبت

يزيد بن سنان بن يزيد

ضعيف الحديث

يزيد بن عبد العزيز بن سياه

ثقة

يزيد بن عطاء بن يزيد بن عبد الرحمن

مقبول

يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح...

ثقة

يعقوب بن سفيان بن جوان

ثقة حافظ

يعلى بن عبيد بن أبي مية

ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين

يوسف بن خالد بن عمير

متروك متهم بالكذب والوضع

يوسف بن موسى بن راشد بن بلال

صدوق حسن الحديث

يونس بن أرقم

مقبول

يونس بن بكير بن واصل

صدوق حسن الحديث

أبو بكر بن عياش

مقبول

أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن عبد الل...

صدوق حسن الحديث

أبيض بن الأغر بن الصباح

مقبول

أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موس...

ثقة حافظ

أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أ...

ثقة حافظ

إبراهيم بن زياد

متروك الحديث

إسحاق بن الربيع

مقبول

إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان

ضعيف الحديث

إسماعيل بن أبان

متروك الحديث

إسماعيل بن زياد

مجهول الحال

إسماعيل بن مرزوق بن يزيد

مقبول

بزيع بن حسان

متهم بالوضع

بشر بن مطر بن ثابت

ثقة

بشر بن مهران

متروك الحديث

بشير

ضعيف الحديث

بهلول بن عبيد

متروك الحديث

جرول بن جنفل

صدوق حسن الحديث

حبيب بن خالد

صدوق حسن الحديث

حجوة بن مدرك

صدوق حسن الحديث

حسن بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة

مجهول

حسن بن السكن

منكر الحديث

حسن بن مسلم

متهم بالوضع

حسين بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة

ضعيف الحديث

حسين بن علوان بن قدامة

يضع الحديث

حصين بن مخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن...

متهم بالكذب

حفص بن عمر بن سعد بن مالك بن وهيب بن عبد...

مقبول

حكيم بن حزام بن حكيم

متروك الحديث

حكيم بن زيد

مقبول

حكيم بن نافع

ضعيف الحديث

حماد بن سعيد

ضعيف الحديث

حماد بن عمرو

وضاع

داهر بن يحيى بن داهر

متروك الحديث

داود بن عيسى

مقبول

ربيع بن النعمان

مقبول

روح بن مسافر

متهم بالوضع

زامل بن عمرو

مقبول

زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم بن مكمل بن...

ثقة

زيد بن زيد

متهم بالكذب

سعد بن الصلت بن برد بن أسلم

صدوق حسن الحديث

سعيد بن عبد الكريم بن سليط

مجهول الحال

سلام بن رزين

متهم بالكذب

سليمان بن الحكم بن عوانة

ضعيف الحديث

سليمان بن أبي كريمة

متروك الحديث

سليمان بن خالد

ضعيف الحديث

سليمان بن سالم

متروك الحديث

سورة بن الحكم

صدوق حسن الحديث

صالح بن أبي الأسود

ضعيف الحديث

عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان...

ثقة حافظ مصنف

عبد الرحمن بن قيس

متروك الحديث

عبد الرحمن بن مالك بن مغول

ضعيف الحديث

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي س...

مقبول

عبد الرحمن بن يوسف

مجهول

عبد الرحيم بن حماد

ضعيف الحديث

عبد العزيز بن زياد

انفرد بتوثيقه ابن حبان

عبد العزيز بن محمد بن مسلم

مجهول الحال

عبد الله بن الأشعث بن سوار

مقبول

عبد الله بن محمد بن أبي الأشعث

مجهول الحال

عبد الله بن مسعود بن مالك

مجهول الحال

عبد الله بن حكيم

متهم بالوضع

عبد الله بن سفيان

مقبول

عبد الله بن سلمة

متروك الحديث

عبد الله بن سيف

ضعيف الحديث

عبد الله بن محمد بن الأشعث

مجهول الحال

عصام بن طليق

ضعيف الحديث

عطاء بن جبلة

مقبول

علاء بن راشد

انفرد بتوثيقه ابن حبان

علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز

صدوق حسن الحديث

علي بن سليمان

صدوق حسن الحديث

عمرو بن خالد

متهم بالوضع

عمر بن عبد الغفار

انفرد بتوثيقه ابن حبان

عمرو بن جميع

متروك الحديث

عمرو بن شمر

متروك الحديث

عمرو بن عبد الغفار بن عمرو

متروك الحديث

عمرو بن عبد الملك بن سلع

مقبول

عمرو بن عثمان بن سعيد

مقبول

عيسى بن الضحاك

صدوق حسن الحديث

عيسى بن سليمان بن دينار

ضعيف الحديث

فرات بن سليمان

ضعيف الحديث

قاسم بن غصن

ضعيف الحديث

قاسم بن مطيب

ضعيف الحديث

قتادة بن الفضيل بن قتادة بن عبد الله بن...

صدوق حسن الحديث

مبشر بن ورقاء

مقبول

محمد بن الحجاج

وضاع كذاب

محمد بن عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن...

صدوق حسن الحديث

محمد بن سلمة

مجهول

محمد بن عبد الله بن أحمد

ثقة

محمد بن عبد الملك

مقبول

محمد بن عصام بن يزيد

مجهول الحال

محمد بن عياش بن عمرو

مقبول

محمد بن كثير

متروك الحديث

محمد بن مروان

ضعيف الحديث

محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن...

متهم بالكذب

مسيب بن شريك بن مجربة بن ربيعة

متروك الحديث

مطرف بن واصل بن رشيد

ثقة

معافى بن عمران

مقبول

معاوية بن حفص

صدوق حسن الحديث

معمر بن زائدة

ضعيف الحديث

معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بن شريك...

مجهول الحال

مفضل بن سلم

مجهول الحال

مفضل بن صدقة بن سعيد

ضعيف الحديث

مفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم بن...

صدوق حسن الحديث

مفضل بن يونس

مقبول

مقاتل بن سليمان بن بشير

متروك الحديث

منذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن...

صدوق حسن الحديث

موسى بن عثمان

متروك غال في التشيع

نعيم بن يحيى

مقبول

نوح بن دراج

متهم بالكذب

هدبة بن منهال

مقبول

هود بن سليمان بن مهران

مجهول الحال

هيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد...

متروك الحديث

هيصم بن شداخ

متهم

ياسين بن معاذ

متروك الحديث

يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب

ضعيف الحديث

يحيى بن هاشم بن كثير بن قيس

يضع الحديث

يزيد بن معاوية

مقبول

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد...

صدوق حسن الحديث

يعيش بن هشام

ضعيف الحديث

همام

مجهول الحال

محمد بن سعيد

مجهول الحال

قرة بن عيسى

مجهول الحال

إسماعيل بن عبد الله

ضعيف الحديث

عاصم بن عامر

مجهول الحال

عمرو بن سويد

مجهول الحال

أبو مريم

مجهول الحال

عبد المؤمن بن عبد الله بن خالد

ضعيف الحديث

ربيع بن زياد

ضعيف الحديث

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد...

صدوق حسن الحديث

هشام بن عبد الرحمن

مجهول الحال

أبو نوفل

مجهول الحال

إسحاق بن إبراهيم

مجهول

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب

ثقة متقن

أرطاة بن الأشعث

منكر الحديث

أبو ربعي

مجهول الحال

شعيب بن محرز

مجهول الحال

عبيد بن حصن

مجهول الحال

مسور بن المورع

مجهول

أبو موسى

مجهول الحال

إدريس بن إسماعيل

مجهول الحال

أبو عبد الرحمن

مجهول

يحيى بن عبد الرحيم

مجهول الحال

يحيى بن هشام

ضعيف الحديث

زياد بن طلحة

مجهول الحال

عبد الله بن سعيد

مجهول الحال

محمد

مجهول الحال

أبو عبد الرحمن

مجهول

أيوب بن شعيب بن عامر

مجهول الحال

هاشم بن بشير

مجهول الحال

أبو الفضل

مجهول الحال

هاشم بن القاسم

مجهول الحال

نوح بن تغلب

انفرد بتوثيقه ابن حبان

عيسى بن زريق

مجهول الحال

أبو سورة

مجهول الحال

محمد بن أبي الحكم

مجهول

حازم بن المنذر

مجهول الحال

حارث بن غصين بن هنب

انفرد بتوثيقه ابن حبان

حسين بن مسعود بن محمد

ثقة إمام

الأسم الرتبة
أبان بن عثمان بن عفان

ثقة

أبو بكر بن عمرو بن عتبة

مجهول الحال

أبو حازم بن صخر بن العيلة

مقبول

هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله

ثقة

أبو سعد

مقبول

أبو صالح

مقبول

أبو يحيى

ثقة

أسلم

صحابي

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن ح...

صحابي

أيوب بن كيسان

ثقة ثبتت حجة

إبراهيم بن سعد بن مالك بن وهيب بن عبد من...

ثقة

إبراهيم بن سويد

ثقة

إبراهيم بن مسلم

ضعيف الحديث

إبراهيم بن مهاجر بن جابر

مقبول

إبراهيم بن يزيد بن شريك

ثقة يرسل

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو...

ثقة

إسماعيل بن هرمز

ثقة ثبت

إسماعيل بن رجاء بن ربيعة

ثقة

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة

صدوق حسن الحديث

إسماعيل بن عياش بن سليم

صدوق في روايته عن أهل بلده وخلط في غيرهم

إسماعيل بن مسلم

ثقة

إسماعيل بن مسلم

منكر الحديث

إياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع

ثقة

أغر بن عبد الله

ثقة

أغر بن الصباح

ثقة

براء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة ب...

صحابي

حجاج بن يوسف بن أبي عقيل

ضعيف الحديث

حسن بن يسار

ثقة يرسل كثيرا ويدلس

حسن بن عمارة بن المضرب

متروك الحديث

حسين بن واقد

صدوق حسن الحديث

حكم بن عتيبة

ثقة ثبت

حكم بن ميناء

ثقة

ضحاك بن شراحيل

صدوق حسن الحديث

ضحاك بن مزاحم

ثقة

قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود...

ثقة

قاسم بن محمد بن أبي بكر

ثقة أفضل أهل زمانه

قاسم بن مخيمرة

ثقة

مستورد بن الأحنف

ثقة

مسيب بن رافع

ثقة

عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة

ثقة

مقدام بن شريح بن هانئ بن يزيد

ثقة

منذر بن يعلى

ثقة

منهال بن عمرو

ثقة

وليد بن عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ب...

ثقة

باذام

ضعيف الحديث

بدر بن عمرو بن جراد

مجهول

بشر بن شغاف

ثقة

بكير بن الأخنس

ثقة

بكير بن وهب

مقبول

تميم بن سلمة

ثقة

تميم بن طرفة

ثقة

ثابت بن أسلم

ثقة

ثابت بن عبيد

ثقة

ثمامة بن عقبة

ثقة

ثوبان بن بجدد

صحابي

جابر بن سمرة بن جنادة بن عمرو بن جندب بن...

صحابي

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلب...

صحابي

جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كع...

متروك الحديث

جامع بن شداد

ثقة

جبر بن نوف

صدوق يهم

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع

ثقة

جعفر بن إياس

ثقة

جعفر بن الزبير

وضاع

جعفر بن عبد الرحمن

مقبول

جميع بن عمير بن عفاق

ضعيف الحديث

حارثة بن مضرب

ثقة

حبيب بن قيس بن دينار

ثقة فقيه جليل

سعيد بن الحزور

صدوق يخطئ

حصين بن جندب بن عمرو بن الحارث بن وحشي ب...

ثقة

حصين بن عبد الرحمن

ثقة متقن

حطان بن عبد الله

ثقة

حكيم بن جبير

ضعيف الحديث

حكيم بن سعد

صدوق حسن الحديث

حميد بن تيرويه

ثقة مدلس

حميد بن هلال بن هبيرة

ثقة

خالد بن مهران

ثقة

ذكوان

ثقة

خيثمة بن عبد الرحمن

مقبول

خيثمة بن عبد الرحمن بن يزيد بن مالك بن ع...

ثقة

ذر بن عبد الله بن زرارة

ثقة

ذكوان

ثقة ثبت

ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله...

ثقة

رجاء

مقبول

رزين بن سليمان

مجهول

عبد الرحمن بن دينار

مقبول

زاذان

ثقة

زاذان

مقبول

زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن...

ثقة ثبت

زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال بن سع...

ثقة

زياد بن الحصين بن قيس

ثقة يرسل

زياد بن علاقة بن مالك

ثقة

زيد بن الحواري

ضعيف الحديث

زيد بن وهب

ثقة

سالم بن رافع

ثقة

سالم بن سلمة بن نوفل بن عبد العزى بن أبي...

مجهول

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

ثقة ثبت

سعد

صدوق حسن الحديث

سعد بن إياس

ثقة

سعد بن عبيدة

ثقة

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن...

صحابي

سعيد بن المرزبان

ضعيف الحديث

سعيد بن جبير بن هشام

ثقة ثبت

سعيد بن سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ث...

مقبول

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى

ثقة

سعيد بن عبد الله بن جريج

صدوق ربما وهم

سعيد بن فيروز

ثقة ثبت فيه تشيع قليل

سعيد بن وهب

ثقة

سعيد بن يحمد

ثقة

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب ب...

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

سفيان بن عيينة بن ميمون

ثقة حافظ حجة

سلام بن شرحبيل

مقبول

سلمان

ثقة

سلمة بن دينار

ثقة

سلمة بن كهيل بن حصين

ثقة

سليمان بن فيروز

ثقة

سليمان بن بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن...

ثقة

سليمان بن مسهر

ثقة

سليمان بن موسى

صدوق حسن الحديث

سليمان بن ميسرة

ثقة

سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن مع...

صدوق سيء الحفظ, تغير بآخره وروايته عن عكرمة مضطربة

سميع

ثقة

سهل

مقبول

سهيل بن ذكوان

ثقة

سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن...

ثقة

شعبة بن الدخان بن التوأم

مقبول

شعبة بن الحجاج بن الورد

ثقة حافظ متقن عابد

شقيق بن سلمة

مخضرم

شمر بن عطية بن عبد الرحمن

ثقة

شهر بن حوشب

صدوق كثير الإرسال والأوهام

صالح بن مهران

ضعيف الحديث

صالح بن حيان

ضعيف الحديث

صالح بن خباب

ثقة

صفوان بن سليم

ثقة

صفوان بن محرز بن زياد

ثقة

ضرار بن مرة

ثقة ثبت

طارق بن عبد الرحمن

صدوق حسن الحديث

طريف بن شهاب

ضعيف الحديث

طريف بن مجالد

ثقة

طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن م...

ثقة

طلحة بن نافع

صدوق حسن الحديث

طلق بن حبيب

صدوق رمي بالإرجاء

عاصم بن بهدلة

صدوق حسن الحديث

عاصم بن سليمان

ثقة

عامر بن شراحيل

ثقة

عامر بن عبد الله بن مسعود بن حبيب بن شمخ...

ثقة

عبد الجبار بن وائل بن حجر

ثقة

عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان

وكان فقيها, صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد

عبد الرحمن بن يسار

ثقة

عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس بن ع...

ثقة

عبد الرحمن بن ثروان

صدوق حسن الحديث

عبد الرحمن بن زياد

مقبول

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن ذري بن يحم...

ضعيف الحديث

عبد الرحمن بن صخر

صحابي

عبد الرحمن بن قيس

ثقة

عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن ق...

مجهول الحال

عبد الرحمن بن معقل بن مقرن

ثقة تكلموا في روايته عن أبيه لصغره

عبد الرحمن بن هرمز

ثقة ثبت عالم

عبد الرحمن بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن...

ثقة

عبد العزيز بن رفيع

ثقة

عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث بن أ...

صحابي

عبد الله بن مرة

ضعيف الحديث

عبد الله بن يسار

ثقة

عبد الله بن الخليل بن أبي الخليل

مقبول

عبد الله بن السائب

ثقة

عبد الله بن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثم...

ثقة

عبد الله بن بريدة بن الحصيب بن عبد الله...

ثقة

عبد الله بن حبيب بن ربيعة

ثقة ثبت

عبد الله بن دينار

ثقة

عبد الله بن ذكوان

إمام ثقة ثبت

عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل بن مالك...

ثقة

عبد الله بن سنان

ثقة

عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن عمرو بن ض...

ثقة

عبد الله بن عابس

مقبول

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ب...

صحابي

عبد الله بن عبد الله

ثقة

عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن...

صدوق حسن الحديث

عبد الله بن عبيد

مجهول

عبد الله بن عبيد الله بن زهير بن عبد الل...

ثقة

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل

صحابي

عبد الله بن عون بن أرطبان

ثقة ثبت فاضل

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب ب...

صحابي

عبد الله بن كعب بن مالك بن عمرو بن القين...

ثقة

عبد الله بن مرة

ثقة

عبد الله بن مسعود بن حبيب بن شمخ بن مخزو...

صحابي

عبد الله بن معقل بن مقرن

ثقة

عبد الله بن يسار

ثقة

عبد الملك بن ميسرة

ثقة

عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة بن أم...

صدوق حسن الحديث

عبد الملك بن ميسرة

ثقة

عبدة بن أبي لبابة

ثقة

عبيد بن رافع

صدوق حسن الحديث

عبيد بن الحسن

ثقة

عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن...

ثقة

عبيد الله بن أسلم

ثقة

عبيد الله بن زحر

صدوق يخطئ

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ب...

ثقة فقيه ثبت

عبيدة بن عمرو

ثقة

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عب...

صحابي

عثمان بن عمير بن قيس

ضعيف الحديث

عدي بن ثابت بن دينار

ثقة رمي بالتشيع

عريب بن حميد

ثقة

عطاء بن أسلم

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

عطاء بن السائب بن مالك بن زيد

صدوق حسن الحديث

عطية بن سعد بن جنادة

ضعيف الحديث

عكرمة

ثقة

علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقم...

ثقة ثبت

علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوي...

ثقة

علي بن بذيمة

ثقة

علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن يينع بن...

ثقة

علي بن مدرك

ثقة

عمارة بن القعقاع بن شبرمة

ثقة

عمارة بن جوين

متروك الحديث

عمارة بن عمير

ثقة ثبت

عمر بن مرة

صدوق حسن الحديث

عمران بن مسلم

ثقة

عمرو بن دينار

ثقة ثبت

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو...

ثقة

عمرو بن عبد الله بن عبيد

ثقة مكثر

عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحار...

ثقة

عوف بن مالك بن نضلة بن خديج بن حبيب بن ح...

ثقة

عون بن وهب بن عبد الله

ثقة

فضيل بن عمرو

ثقة

قابوس بن الحصين بن جندب

مقبول

قيس بن عوف بن عبد الحارث بن عوف بن حشيش...

ثقة

قيس بن مسلم

ثقة

ليث بن سعد بن عبد الرحمن

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

مالك بن الحارث

ثقة

مجاهد بن جبر

ثقة إمام في التفسير والعلم

محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش بن جعونة...

ثقة

محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار

صدوق مدلس

محمد بن سيرين

ثقة ثبت كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى

محمد بن مسلم بن تدرس

صدوق إلا أنه يدلس

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن...

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مختار بن صيفي

مقبول

مختار بن فلفل

ثقة

مسروق بن الأجدع بن مالك بن معاوية بن مر...

ثقة

مسعود بن مالك

ثقة

مسعود بن مالك بن معبد

ثقة

مسلم بن صبيح

ثقة

مسلم بن عمران

ثقة

مسلم بن كيسان

ضعيف الحديث

مصعب بن سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف...

ثقة

مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن واق...

ثقة

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عد...

صحابي

معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله

ثقة

معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب بن...

ثقة

معبد بن خالد بن ربيعة بن مريد بن جابر بن...

ثقة

معرور بن سويد

ثقة

مغراء

مقبول

مقسم بن بجرة

صدوق حسن الحديث

منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة بن...

ثقة ثبت

موسى بن المسيب

صدوق حسن الحديث

موسى بن طلحة بن عبيد الله

ثقة

موسى بن عبد الله بن يزيد

ثقة

ميمون بن أبي شبيب

صدوق كثير الإرسال

ميمون بن مهران

ثقة فقيه وكان يرسل

ميناء

ثقة

نافع

ثقة ثبت مشهور

نفيع بن الحارث

متهم بالوضع

هرمز

صدوق حسن الحديث

هشام بن حسان

ثقة حافظ

هلال بن زيد بن يسار بن بولا

متروك الحديث

هلال بن يساف

ثقة

همام بن الحارث بن قيس بن عمرو بن حارثة

ثقة

وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن ض...

صحابي

واصل بن حيان

ثقة ثبت

وبرة بن عبد الرحمن

ثقة

وهب بن بيان بن جابر

مقبول

يحيى بن صالح بن المتوكل

ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو...

ثقة

يحيى بن سام بن موسى

صدوق حسن الحديث

يحيى بن عبيد

ثقة

يحيى بن عمارة

مقبول

يحيى بن مالك

ثقة

يحيى بن وثاب

ثقة

يزيد بن أبان

ضعيف زاهد

يزيد بن أبي زياد

ضعيف الحديث

يزيد بن عمرو بن عبيد

ثقة

يزيد بن حميد

ثقة ثبت

يزيد بن حيان

ثقة

يزيد بن شريك بن طارق

ثقة

يزيد بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن واق...

ثقة

يسيع بن معدان

ثقة

يعقوب بن بحير

مجهول الحال

يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الز...

مجهول الحال

إبراهيم بن الأسود

ضعيف الحديث

إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلم...

صدوق حسن الحديث

بشر بن غالب

متروك الحديث

حبيب بن أبي حبيب

مقبول

حفص بن يزيد

مجهول الحال

سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى...

صدوق يخطئ

طريف

مقبول

عباية بن ربعي

متروك الحديث

عبد الله بن سنان

ضعيف الحديث

عطاء بن أبي علقمة بن الحارث بن نوفل

مجهول

عمران بن مسلم

ثقة

ماهان

ثقة

معلى

مقبول

يحيى بن فلان

مجهول

أم ظبيان

مجهول الحال

عباد

مجهول الحال

سفيان بن سلمة

انفرد بتوثيقه ابن حبان

أبو راشد

ثقة

خالد بن ميمون بن فيروز

مجهول الحال

أبو ليلى

مجهول الحال

أبو سلمان

مجهول الحال

طريف بن ميمون

مجهول الحال

حارث بن أبي زياد

مجهول الحال

إبراهيم بن عامر بن ربيعة

مجهول الحال

أبو نصر

مجهول

سالم بن صفوان

مجهول الحال

 • أبو القاسم الملاحي : أعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود
 • أبو بكر بن عياش : كنا نسميه سيد المحدثين
 • أبو حاتم الرازي : ثقة يحتج بحديثه
 • أبو زرعة الرازي : إمام
 • أحمد بن حنبل : رجل أهل الكوفة، ومرة: في حديث الأعمش اضطراب كثير
 • أحمد بن شعيب النسائي : ثقة ثبت
 • أحمد بن صالح الجيلي : ثقة ثبت كان محدث أهل الكوفة في زمانه يقال إنه ظهر له أربع آلاف حديث ولم يكن له كتاب وكان يقريء الناس القرآن رأس فيه وكان فصيحا وكان لا يلحن حرفا وكان فيه تشيع يسير
 • ابن حجر العسقلاني : ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، وذكره فيمن يحتمل تدليسه لإمامته، ومرة : أحد الأعلام الحفاظ والقراء
 • الحسين بن علي الكرابيسي : محدث الكوفة وقارؤها وكان يدلس
 • الذهبي : الحافظ أحد الأعلام، يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق اليه احتمال التدليس الا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فان روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال، ومرة: محدث الكوفة وعالمها، ومرة: ك
 • جرير بن عبد الحميد الضبي : إذا حدث عنه قال: هذا الديباج الخسرواني وهو أستاذ الكوفة
 • خليل بن أيبك الصفدي : إمام حافظ مقرئ أحد الأئمة الأعلام، له نوادر وغرائب، روى له الجماعة، رأى أنس بن مالك وهو يصلي، ولم يثبت أنه سمع منه وكان يمكنه السماع من جماعة من الصحابة
 • زهير بن معاوية الجعفي : ما أدركت أحدا أعقل من الأعمش ومغيرة
 • سفيان بن عيينة : فاق أصحابة بأربعة خصال: كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض
 • شعبة بن الحجاج : ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش، ومرة: كان إذا ذكره قال: المصحف المصحف
 • صدقة بن خالد القرشي : ما أعلم أحدا أعلم بحديث ابن مسعود من الأعمش
 • عبد الله بن داود الخريبي : ما خلف أعبد منه وكان صاحب سنة
 • علي بن المديني : حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة فذكره منهم
 • عمرو بن علي الفلاس : كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه
 • عيسى بن يونس السبيعي : لم نر نحن مثل الأعمش وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته
 • محمد بن إسحاق بن خزيمة : أحفظ من مائتين مثل محمد بن أبي صالح
 • محمد بن عمار الموصلي : ليس في المحدثين أثبت من الأعمش
 • وكيع بن الجراح : بقي قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى
 • يحيى بن سعيد القطان : علامة الإسلام
 • يحيى بن معين : ثقة، ومرة: لا يصح له سماع من أنس، ولكن له رؤية، ومرة أيضا قيل له: الأعمش سمع من ابن أبي أوفى ؟ فقال: لا مرسل