bannar

معلومات عن الراوي

الأسم : عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف
الشهرة : عبد الواحد بن محمد الزهري
النسب : المدني, الزهري
الرتبة : انفرد بتوثيقه ابن حبان
عاش في : المدينة
الأسم الرتبة
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد ب...

ثقة

عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر ب...

مقبول

عمرو بن ميسرة

صدوق يهم

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن أبي بن شريق...

ثقة

عمرو بن أبي عمرو

مجهول الحال

الأسم الرتبة
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن ا...

صحابي

محمد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن...

مجهول

سراقة بن سراقة

صحابي